Trwa wczytywanie

Ważne informacje organizacyjne

LATO 2019

Uwaga: ze względu na dużą liczbę chętnych oraz ograniczoną liczbę miejsc, warunkiem zarejestrowania uczestnika jest dokonanie wpłaty zaliczki 500 zł za Camp w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

FREiS Camps & Events Sp. z o.o.
Alior Bank
Nr: 51 2490 0005 0000 4500 3513 7516
podając w opisie imię i nazwisko uczestnika oraz miasto campu.

Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie przeniesieniem uczestnika na listę rezerwową.

Jeśli rezerwacja nastąpiła do kwietnia 2019, to pozostałą część kwoty można wpłacać w ratach po 500 zł miesięcznie, jednak najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem campu musi być wpłacona cała wartość uczestnictwa w wybranym Campie.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność zamówienia strojów sportowych na konkretny wzrost i wiek uczestników, ewentualną rezygnację z udziału w campie można dokonać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem Campu. W takim wypadku zwracamy całą wpłaconą kwotę.